Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1496/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na uzavření 2 nájemních smluv

Předkládám k projednání návrh na uzavření 2 nájemních smluv k bytům
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+kk na adrese ... (zařazena do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu - preferované profese), na dobu určitou 1 rok za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o Dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu (vč. úhrady kauce k bytu) s tím, že byt je žadatelce poskytnut po dobu pracovního poměru ve FN Motol

2.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+kk na adrese ... , Praha 5 k. ú. Smíchov, s ... (zařazena do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů), na dobu určitou 1 rok za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o Dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu (vč. úhrady kauce k bytu)

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 26.10.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout