36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1488/2012
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty MČ P5

Vyřazení nehmotného majetku MČ Praha 5 z majetkové a účetní evidence

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

vyřazení nehmotného majetku MČ Praha 5 z majetkové a účetní evidence v celkové zůstatkové hodnotě 1. 375. 773,81 Kč

II.
Ukládá
1. Pagáčovi Jaroslavu, vedoucímu Odboru vnitřní správy
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky spojené s vyřazením nehmotného majetku ve vlastnictví MČ Praha 5 z majetkové a účetní evidence v celkové zůstatkové hodnotě 1. 375. 773,81 Kč
Termín plnění: 19.10.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0