Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1488/2012
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty MČ P5

Vyřazení nehmotného majetku MČ Praha 5 z majetkové a účetní evidence

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

vyřazení nehmotného majetku MČ Praha 5 z majetkové a účetní evidence v celkové zůstatkové hodnotě 1. 375. 773,81 Kč

II.
Ukládá
1. Pagáčovi Jaroslavu, vedoucímu Odboru vnitřní správy
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky spojené s vyřazením nehmotného majetku ve vlastnictví MČ Praha 5 z majetkové a účetní evidence v celkové zůstatkové hodnotě 1. 375. 773,81 Kč
Termín plnění: 19.10.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout