Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1483/2012
 
Předkladatel: Tůma Miroslav, Ing., pověřen výkonem funkce tajemníka

Návrh na pověření Bc. Ivety Kulíškové k vedení Kanceláře starosty Úřadu městské části Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Pověřuje
1.

Bc. Ivetu Kulíškovou vedením Kanceláře starosty ÚMČ Praha 5 s účinností k 10. 10. 2012

II.
Ukládá
1. Tůmovi Miroslavu, Ing.
1.1. pověřit Bc. Ivetu Kulíškovou vedením Kanceláře starosty ÚMČ Praha 5 ve smyslu příslušného ustanovení Organizačního řádu ÚMČ Praha 5 s účinností k 10. 10. 2012
Termín plnění: 10.10.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout