Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1497/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu

Předkládám k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
1. 7. 2002 (rozšíření bytu do půdního prostoru) na adrese ... , bytem na uvedené adrese, dle přílohy tohoto materiálu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu dle přílohy tohoto materiálu
Termín plnění: 31.10.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout