Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1486/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Přehled změn, ke kterým došlo v průběhu realizace oprav

Odbor majetku a investic předkládá přehled změn oprav oproti původnímu schválenému rozpočtu, jedná se o akce, které nebudou v letošním roce realizovány a dále o nové akce.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

nerealizaci následujících akcí z plánu oprav schváleného rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2012:


Středisko 94 Medifin s. r. o. – Poliklinika Kartouzská


 Projektová dokumentace a následná realizace opravy fasády týkající se odvlhčení objektu A, výměna oken objektu B


 


Středisko 90 – Ostatní zdaňovaná činnost


VŠ U Santošky – kompletní oprava elektroinstalace


MŠ U Nesypky – výměna oken, zateplení


MŠ V Úvalu – výměna oken zateplení fasády


 

2.

zařazení nových akcí do plánu oprav


Středisko 94 Medifin s.r.o. – Poliklinika Kartouzská


oprava oken objekt B , přízemí + 1. NP


repase vstupních dveří a oken


oprava povrchu podlahových krytin


oprava skleněného zádveří


ZZ Kartouzská

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. realizovat opravy podle schválených změn finančního plánu
Termín plnění: 25.12.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout