Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1484/2012
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., členka rady MČ P5

Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zpracování monitorovacích zpráv a příloh monitorovacích zpráv spojených s realizací projektu "Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5"

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Zpracování monitorovacích zpráv a příloh monitorovacích zpráv spojených s realizací projektu "Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5" firmu CAUTUS PROJECTS a. s., Generála Šišky 2082/26,
143 00 Praha 4, IČ ... , s nejnižší nabídkovou cenou za provedení díla ve výši 95.000 Kč bez DPH, tj. 114.000 Kč vč. DPH

2.

finanční krytí smluvního závazku z podkapitoly 0938, § 6171, položka 5169 - Nákup ostatních služeb

3.

smlouvu o dílo s vybraným uchazečem firmou CAUTUS PROJECTS a. s., se sídlem Generála Šišky 2082/26, 143 00 Praha 4,


IČ ...

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit podpis smlouvy o dílo ze strany vybraného uchazeče a podepsanou smlouvu předat garantovi smlouvy
Termín plnění: 15.10.2012
2. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
2.1. předat smlouvu s vybraným uchazečem k podpisu starostovi
Termín plnění: 26.10.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout