Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1493/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji zastavěného pozemku parc. č. 942/16 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

Žádají vlastníci bytového domu č. p. 665, umístěného na tomto pozemku
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s prodejem zastavěného pozemku parc. č. 942/16 v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy vlastníkům bytového domu č. p. 665 

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. sdělit SVM MHMP stanovisko k prodeji zastavěného pozemku parc. č. 942/16 v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy vlastníkům bytového domu č. p. 665
Termín plnění: 31.10.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout