Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1494/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Dohoda o využití části pozemku parc. č. 90 v k. ú. Smíchov za účelem vytěžování neprovozovaných metalických kabelů společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.

Žádost společnosti SUPTel, a. s. o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace Arbesovo náměstí - část pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ P5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření Dohody o využití pozemku parc. č. 90 v k. ú Smíchov ve vlastnictví MČ P5 za účelem vytěžování neprovozovaných metalických kabelů společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření Dohody o využití pozemku parc. č. 90 v k. ú Smíchov ve vlastnictví MČ P5 za účelem vytěžování neprovozovaných metalických kabelů společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.
Termín plnění: 31.10.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout