Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1490/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 18/7, k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy

Stanovisko k vyhlášení výběrového řízení
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s prodejem části pozemku parc. č. 18/7, k. ú. Motol označeného dle GP č. 563-15/2012 ze dne 25. 6. 2012 jako pozemek parc. č. 18/10 o výměře 846m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy za podmínky, že pozemek bude využit pouze pro umístění objektů služeb pro hřbitov a urnový háj Motolského krematoria a okolních hřbitovů

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat SVM MHMP o stanovisku RMČ Praha 5 k prodeji části pozemku parc.č. 18/7, k. ú. Motol označeného dle GP č.563-15/2012 ze dne 25. 6. 2012 jako pozemek parc. č. 18/10 o výměře 846m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy
Termín plnění: 19.10.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout