Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1487/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Přehled změn, ke kterým došlo v průběhu realizace investičních akcí

Odbor majetku a investic předkládá přehled změn finančního plánu oproti původně schválenému. Jedná se jednak o akce, které nebudou v letošním roce realizovány a dále o nové akce zařazené na základě požadavků OŠKS a OSK ÚMČ Praha 5. Přehled změn investičních akcí je popsán v důvodové zprávě.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

nerealizaci následujících akcí z investičního programu  schváleného rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2012:


- FZŠ Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/4,  


  rekonstrukce střechy  pavilonu T;


- ZŠ Praha 5- Košíře, Nepomucká, objekt Beníškové 1258


  Stavební úpravy učebnového pavilonu, instalace plynové


  přípojky, rozvodů ÚT a vody;


- Zdravotnické zařízení Kartouzská,  Kartouzská 204/6, Praha


  5 - Smíchov,  zřízení a rekonstrukce zdrojů tepla;


- MŠ V Úvalu, Weberova 299/33, Praha 5 - Motol, zateplení  a


  rekonstrukce střechy , výměna oken, zateplení fasády (pouze


  PD);


- SMŠ Korálek, U Nesypky 1509/26, Praha 5 - Smíchov,


  zateplení podkroví a podlah, výměna oken, zateplení fasády


  (pouze PD) ;


- Výměna okenních prvků a zateplení dvorní fasády objektu


   radnice MČ Praha 5, Štefánikova 246/15, Praha 5


       


 

2.

zařazení nových akcí do investičního programu:


- Vybudování nového vstupu do nebytového prostoru


   U Královské louky 918/5, Praha 5


- Dodatečné stavební práce k realizované akci ZŠ Praha 5   


  Smíchov, Kořenského 760/10, stavební úpravy fasády vč. 


  výměny oken – uliční a dvorní fasády


- Vybudování „Multifunkčního prostoru Bez konce - tréninkové


  zaměstnání osob ohrožených sociální exkluzí"v objektu


  Štefánikova 40, Praha 5


- Vybudování proskleného zádveří u vstupu do pavilonu "A",


  Zdravotnické zařízení Kartouzská

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. realizovat investiční akce podle schválených změn finančního plánu a nevyužité finanční prostředky vrátit do investiční rezervy MČ Praha 5
Termín plnění: 25.12.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout