Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1482/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 2173 nám. 14 října č. o. 10, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 2173, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 2173 nám. 14 října č. o. 10,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 285, k. ú. Smíchov

2.

realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 2173/02-03, 2173/05-24, 2173/26-30, domu č. p. 2173 nám. 14 října č. o. 10, k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č. p. 2173 a pozemku parc. č. 285 (zastavěná plocha a nádvoří) dle geometrického plánu č. 3315-174/2010, k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny dle znaleckého posudku č. 1705-33/2012 z 11. 9. 2012, dle "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5"

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. seznámit s usnesením RMČ Praha 5 týkajícím se realizace záměru prodeje bytů v domě č. p. 2173, nám. 14. října č. o. 10, k. ú. Smíchov, realitní kancelář
Centru a. s.
Termín plnění: 19.10.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout