Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1481/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"

Předkládám k projednání návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu č. 8 (evid. č. 7) ve
3. NP domu na adrese ...  ke dni 31. 10. 2012 dle přílohy tohoto materiálu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. zajistit podpis "Dohody o skončení nájmu bytu" (dle přílohy materiálu) statutárním zástupcem MČ Praha 5
Termín plnění: 19.10.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout