Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1479/2012
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., členka rady MČ P5

Odpis pohledávek za nájemci bytů

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb a aktuálního příslušenství bývalým nájemcům z důvodu promlčení příp. ukončení dědického řízení:


a) ... , dluh za vyúčtování služeb  ... Kč, poplatek z prodlení ... k 30. 4. 2012,


b) ... , dluh za vyúčtování služeb  ... Kč, poplatek z prodlení ... k 2. 7. 2012,


c) ASYL, bytem Machatého 683/10, dluh za vyúčtování služeb  ... Kč, poplatek z prodlení ... k 29. 2. 2012,


d) ... , dluh na nájemném a službách   ... Kč, poplatek z prodlení ... k 23. 3. 2012,


e) ... , dluh za vyúčtování služeb  ... Kč, poplatek z prodlení ... k 2. 4. 2012,


f) ... ... , dluh na nájemném a službách ... Kč, poplatek z prodlení ... k 31. 1. 2012,


g) ... ... , dluh za vyúčtování služeb  ... Kč, poplatek z prodlení ... k 29. 2. 2012,


h) ... ... , dluh na nájemném a službách ... Kč, poplatek z prodlení ... k 30. 4. 2012,


i) ... ... , dluh za vyúčtování služeb  ... Kč, poplatek z prodlení ... k 29. 2. 2012,


j) ... ... , dluh za vyúčtování služeb  ... Kč, poplatek z prodlení ... k 29. 2. 2012.

II.
Ukládá
1. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k odpisu pohledávek
Termín plnění: 15.11.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout