Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 23/908/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady MČ P5

Rozhodnutí o námitce uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Údržba zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 5"

Změna zadávací dokumentace veřejné zakázky (kvalifikační dokumentace) s názvem "Údržba zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 5" na základě námitky podané uchazečem a schválení rozhodnutí o námitce.
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

námitku uchazeče Ing. Jan Švejkovský - Jena - firma služeb se sídlem Bolívarova 2092/21, 169 00 Praha 6, IČ: 164 71 636, proti zadávacím podmínkám uveřejněných v Oznámení o zakázce ev. č. IS VZ 7202011012584 a následně v Zadávací kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce

II.
Schvaluje
1.

rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeče dle přílohy č. 2

III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. předložit starostovi k podpisu Rozhodnutí o námitkách
Termín plnění: 15.06.2012
			Poměr hlasování: 6/0/2
JUDr. N. Kratochvílová a Mgr. P. Havlíček se při hlasování zdrželi		


					
Vytisknout