Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1180/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

U Malvazinky 16, č. p. 147, k. ú. Smíchov, prohlášení vlastníka, dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví jednotek a záměr prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komplexní realizace převodu jednotek v podílových domech ve vlastnictví
hl. m. Prahy - MČ Praha 5 id. 2/3 a Bytové družstvo U Malvazinky id. 1/3
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů budovy U Malvazinky 16, č. p. 147, k. ú. Smíchov

II.
Souhlasí
1.

s Dohodou o zrušení podílového spoluvlastnictví bytových jednotek budovy U Malvazinky 16, č. p. 147, k. ú. Smíchov, mezi MČ Praha 5 a Bytovým družstvem U Malvazinky, s převodem spoluvlastnického podílu o velikosti  23/335 na celkové ploše jednotek a společných částech domu č. p. 147, stojícího na pozemku parcel. č. 1806/1, k. ú. Smíchov, spoluvlastnického podílu o velikosti 135/335 na zastavěném pozemku parc. č. 1806/1, k. ú. Smíchov a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3  na funkčně souvisejícím pozemku – zahradě parc. č. 1806/2, k. ú. Smíchov, za dohodnutou celkovou cenu ve výši 578.788 Kč, Bytovému družstvu U Malvazinky

2.

se záměrem prodeje bytových jednotek domu č. p. 147, U Malvazinky 16, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb., se zastavěným pozemkem parcel. č. 1806/1 za cenu dle znaleckého posudku a funkčně souvisejícím pozemkem parcel. č. 1806/2 za cenu 1000 Kč/m2, oprávněným nájemcům bytů dle aktuálních platných "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5"

III.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 ke schválení Dohodou o zrušení podílového spoluvlastnictví bytových jednotek budovy U Malvazinky 16, č. p. 147, k. ú. Smíchov, a záměr prodeje bytových jednotek domu č. p. 147, k. ú. Smíchov
Termín plnění: 11.09.2012
2. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
2.1. informovat o usnesení o prohlášení vlastníka budovy čp. 147 advokátní kancelář JUDr. Ivany Staňkové
Termín plnění: 31.08.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout