Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1181/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na schválení vzorové "Dohody o skončení nájmu bytu"

Předkládám k projednání návrh na schválení vzorové "Dohody o skončení nájmu bytu"
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

vzor "Dohody o skončení nájmu bytu" dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. prostřednictvím správní firmy Centra, a. s. zajistit uzavírání "Dohod o skončení nájmu bytu" dle schváleného vzoru
Termín plnění: 28.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout