Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1173/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Revokace části usnesení RMČ Praha 5 č. 17/669/2012 ze dne 15. 5. 2012

Změna ceny bytových jednotek 57/9 a 57/10 domu č. p. 57 Jindřicha Plachty 29,
k. ú. Smíchov
Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1.

usnesení RMČ Praha 5 č. 17/669/2012 ze dne 15. 5. 2012 v části I.2 týkající se ceny bytových jednotek 57/9 a 57/10 takto:


Rada městské části Praha 5


schvaluje 


realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 57/9-10, domu č. p. 57 Jindřicha Plachty č. o. 29,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 57 a pozemku parc. č. 450 (zastavěná plocha a nádvoří), k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny dle aktualizovaného znaleckého posudku č. 2908-115/2011-18 z 22. 7. 2012, dle "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5"


Ostatní části usnesení zůstávají v platnosti

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. seznámit s usnesením RMČ Praha 5 týkajícím se realizace záměru prodeje b. j. 57/9 a 57/10 v domě č. p. 57 Jindřicha Plachty 29, k. ú. Smíchov, realitní kancelář Centru a. s.
Termín plnění: 31.08.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout