Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1171/2012
 
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva MČ P5, které se koná dne 11. 9. 2012 od 13 hodin

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

program 19. zasedání ZMČ P5, které se koná dne 11. 9. 2012 od 13 hodin


  


   -  Zpráva o činnosti Městské policie Praha 5 za rok 2011 
   -  Zpráva o činnosti Policie České republiky na území MČ  
       Praha 5 za rok 2011   
   -  Ekonomické záležitosti
   -  Majetkové záležitost


   -  Granty


   -  Privatizace bytového fondu a NP
   -  Kontrola plnění usnesení ZMČ P5
   -  Informace Výborů ZMČ P5
   -  Informace z radnice
   -  Interpelace

			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout