Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1165/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Realizace záměru prodeje b. j. 866/4 v domě-dvojbloku č. p. 865 a 866 Gabinova, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci

Realizace záměru prodeje b. j. 866/04 včetně podílu o velikosti 438/21185 na společných částech domu-dvojbloku č. p. 865 a 866, pozemcích parc. č. 1040/48 a 1040/49 (zastavěná plocha) a pozemcích 1040/52 a 1040/202 (související plocha), vše k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

realizaci záměru prodeje  b. j. ... včetně podílu o velikosti 438/21185 na společných částech domu-dvojbloku č. p. 865 a 866, pozemcích parc. č. 1040/48 a 1040/49 (zastavěná plocha) a pozemcích 1040/52 a 1040/202 (související plocha), vše k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu bez splátek a bez slev za cenu 569.400 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předat oprávněnému nájemci b. j. 866/4, k. ú. Hlubočepy nabídku k odkoupení
Termín plnění: 15.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout