Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1167/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Realizace záměru prodeje b. j. 859/22 v domě-dvojbloku č. p. 859 a 860 Lamačova č. o. 32 a 30, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci

Realizace záměru prodeje b. j. 859/22 včetně podílu o velikosti 318/28551 na společných částech domu-dvojbloku č. p. 859 a 860 Lamačova č. o. 30 a 32, pozemcích parc. č. 1040/40 a 1040/41 (zastavěná plocha) a pozemcích parc. č. 1040/42 a 1040/205 (související plocha) , vše k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu na základě určení ceny dle aktualizovaného znaleckého posudku
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

realizaci záměru prodeje b. j. ... včetně podílu o velikosti 318/28551 na společných částech domu-dvojbloku  č. p. 859 a 860 Lamačova č. o. 30 a 32,  pozemcích parc. č. 1040/40 a 1040/41 (zastavěná plocha) a pozemcích parc. č. 1040/42 a 1040/205 (související plocha), vše k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu bez splátek a bez slev
za cenu 445.200 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předat oprávněnému nájemci b. j. 859/22, k. ú. Hlubočepy nabídku k odkoupení
Termín plnění: 15.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout