Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1168/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Realizace záměru prodeje b. j. 479/16 v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře oprávněnému nájemci

Realizace záměru prodeje b.j. 479/16 včetně podílu o velikosti 3691/103763 na společných částech domu č. p. 479, pozemku parc. č. 818 (zastavěná plocha), a pozemku parc. č. 819 (související plocha), vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu za cenu dle aktuelního znaleckého posudku
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

realizaci záměru prodeje  b. j. ... včetně podílu o velikosti 3691/103763 na společných částech domu
č. p. 479,  pozemku parc. č. 818 (zastavěná plocha), a pozemku parc. č. 819 (související plocha), vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu v souladu se záměrem schváleným ZMČ 15/15/2009 z 19. 2. 2009 za cenu 516.740 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit oprávněnému nájemci b. j. 479/16, k. ú. Košíře nabídku k odkoupení
Termín plnění: 15.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout