Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1170/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Realizace záměru prodeje b. j. 685 /02 v domě-dvojbloku č. p. 684 a 685 Brichtova č. o. 4 a 2, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci

Realizace záměru prodeje b. j. 685/02 včetně podílu o velikosti 803/21524 na společných částech domu-dvojbloku č. p. 684 a 685 Brichtova č. o. 4 a 2 a pozemcích parc. č. 942/62 a 942/61 (zastavěná plocha), vše k.ú.Hlubočepy oprávněnému nájemci za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

realizaci záměru prodeje b. j. ... včetně podílu o velikosti 803/21524 na společných částech domu-dvojbloku  č. p. 684 a 685 Brichtova č. o. 4 a 2 a  pozemcích parc. č. 942/62 a 942/61 (zastavěná plocha), vše k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu bez splátek a bez slev za cenu 963.600 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předat oprávněnému nájemci b. j. 685/02, k. ú. Hlubočepy nabídku k odkoupení dle schválené realizace záměru
Termín plnění: 15.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout