Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1163/2012
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., členka rady MČ P5

Žádosti o odpuštění poplatků z prodlení

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prominutí poplatku z prodlení v aktuální výši níže uvedených nájemců:


1) ... , bytem ... , poplatek z prodlení (8. 335 Kč k 16. 7. 2012)


2) ... , bytem ... , 50 % poplatku z prodlení (9. 156 Kč k 30. 4. 2012) za podmínky uhrazení zbývajících 50 % formou splátkové dohody 


3)  ... , bytem ... , poplatek z prodlení 713 Kč (k 30. 6. 2012)

II.
Neschvaluje
1.

prominutí poplatku z prodlení v aktuální výši níže uvedených nájemců:


1) ... , bytem ... , poplatek z prodlení 13. 762 Kč (k 21. 5. 2012)


2)  ... , bytem ... , poplatek z prodlení 29. 271 Kč (k 31. 5. 2012)


3)  ... , bytem ... , poplatek z prodlení 7. 365 Kč (k 30. 6. 2012)


4)  ... , bytem ... , poplatek z prodlení 14. 383 Kč (k 29. 6. 2012)


5)  ... , bytem ... , poplatek z prodlení 125. 654 Kč (k 30. 5. 2012)


6)  ... , bytem ... , poplatek z prodlení 6. 165 Kč (k 30. 6. 2012)


7) ... , bytem ... , poplatek z prodlení 28. 963 Kč (k 5. 6. 2012 – úhrada zálohy v notářské kanceláři)


8) ... , bytem ... , poplatek z prodlení 7. 251 Kč (k 30. 4. 2012)

III.
Souhlasí
1.

s uzavřením splátkové dohody na poplatky z prodlení v aktuální výši s níže uvedenými nájemci, v případě zájmu:


1) ... , bytem ... , poplatek z prodlení 13 762 Kč (k 21. 5. 2012)


2)  ... , bytem ... , poplatek z prodlení 29. 271 Kč (k 31. 5. 2012)


4)  ... , bytem ... , poplatek z prodlení 14. 383 Kč (k 29. 6. 2012)

IV.
Schvaluje
1.

odpis poplatku z prodlení v aktuální výši  z důvudu promlčení nájemce:


... Čermák Vladimír, nar. 22. 2. 1956, bytem ... , poplatek z prodlení 28. 420 Kč (k 30. 4. 2012)

V.
Ukládá
1. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k realizaci usnesení - žádosti o odpuštění poplatků z prodlení
Termín plnění: 15.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout