Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1178/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Bieblova 4, prodej id. 1/4 domu č. p. 1063 s id. 1/4 zast. pozemku parcel. č. 2211, k. ú. Smíchov

Realizace prodeje id. 1/4 domu č. p. 1063, Bieblova 4, s id. 1/4 zast. pozemku parcel. č. 2211 k. ú. Smíchov, spoluvlastníkům
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje id. 1/4 domu č. p. 1063, Bieblova 4, s id. 1/4  zast. pozemku parcel. č. 2211 k. ú. Smíchov, spoluvlastníkům za kupní cenu 3,800.000 Kč, manželům ... id. 1/8 nemovitostí za kupní cenu 1,900.000 Kč a manželům ... id. 1/8 nemovitostí za kupní cenu 1,900. 000 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 ke schválení prodej podílu id. 1/4 domu č. p. 1063, Bieblova 4, s id. 1/4 zast. pozemku parcel. č. 2211 k. ú. Smíchov, spoluvlastníkům
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout