Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1182/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o výměnu stávajícího bytu za jiný obecní byt

Předkládám k projednání žádost o výměnu stávajícího obecního bytu za jiný obecní byt
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

pronájem uvolněného bytu 1+1 ve 2. NP domu na adrese ... ... , výměnou za vrácení stávajícího bytu s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 2012 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs. a nájemní smlouva ke stávajícímu bytu bude ukončena k datu 30. 9. 2012

2.

uzavření Dohody o skončení nájmu bytu 4+1 na adrese ... bytem na uvedené adrese, k 30. 9. 2012

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatelku o usnesení RMČ - Žádost o výměnu stávajícího bytu za jiný obecní byt
Termín plnění: 14.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout