Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1177/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Holečkova 836/69 - prodej bytového domu včetně příslušenství a pozemku č. parc. 3559 k. ú. Smíchov dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů Bytovému družstvu Holečkova 69

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizaci prodeje bytového domu č. p. 836, Holečkova 69, včetně příslušenství a pozemku č. parc. 3559 v k. ú. Smíchov dle "Pravidel, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy - Městské části Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů" schválených ZMČ usnesením č. 16/29/2009 dne 23.4.2009 a Statutu... bez splátek takto:
datum první doručené nabídky 26. 3. 2012
datum odevzdání podkladů ze strany BD 3. 8. 2012
kupujicí: Bytové družstvo Holečkova 69, IČ 24318477, se sídlem Praha 5, Holečkova 836/69, PSČ 150 00
kupní cena 11,900.000,- Kč
kupní cena se slevou 25 % v případě splnění podmínky dle Pravidel... čl. D) odst. 2 a 4: 8,925.000,- Kč


kupní cena se slevou 10 % v případě splnění podmínky dle Pravidel .. č. D) odst. 3 a 4: 10,710.000,- Kč

2.

s dohodou o vzájemném vyrovnání závazků mezi MČ Praha 5, ... , stavebníkem a oprávněným nájemcem půdního bytu č. ... v domě ... a Bytovým družstvem Holečkova 69, týkající se vypořádání pohledávky stavebníka vůči MČ Praha 5 v souvislosti s prodejem domu čp. 836 a pozemku č.parc. 3559 v k.ú. Smíchov

3.

s dohodou o vzájemném vyrovnání závazků mezi MČ Praha 5, ... , stavebníky a oprávněnými nájemci půdního bytu č. ... v domě ... a Bytovým družstvem Holečkova 69, týkající se vypořádání pohledávky stavebníka vůči MČ Praha 5 v souvislosti s prodejem domu čp. 836 a pozemku č.parc. 3559 v k.ú. Smíchov

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit návrh na prodej bytového domu č. p. 836, Holečkova 69, Bytovému družstvu Holečkova 69, ke schválení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
1.2. předložit dohody o narovnání mezi MČ Praha 5 a stavebníky půdních bytových jednotek č. 836/17 a 18 a Bytovým družstvem Holečkova 69 k podpisu starostovi
Termín plnění: 31.10.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout