Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

29. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 29/1133/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Předkládám k projednání 2 žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu z důvodu dluhů na nájemném
Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1.

usnesení RMČ č. 21/835/2012, bod I. 29. ze dne 5.6.2012, kterým RMČ schválila podání výpovědi z nájmu bytu ... , bytem na uvedené adrese

2.

usnesení RMČ č. 21/835/2012, bod I. 2. ze dne 5.6.2012, kterým RMČ schválila podání výpovědi z nájmu bytu ... bytem na uvedené adrese

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ - žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
Termín plnění: 17.08.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout