Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

29. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 29/1134/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o pronájem bytu

Předkládám k projednání žádost o pronájem bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zařazení ... do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu (preferované profese) s tím, že o řešení bude požádán Magistrát hl.m. Prahy

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatelku o usnesení RMČ - žádost o pronájem bytu
Termín plnění: 17.08.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout