Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

29. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 29/1120/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky 1301/04 v domě č. p. 1301, Nádražní č. o. 24, k. ú. Smíchov - revokace části usnesení RMČ Praha 5 č.21/817/2012 ze dne 5.6.2012

Prodej bytové jednotky včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 1301 a podílů na pozemku parc. č. 644 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněným nájemcům bytů dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 dne 28. 6. 2011, č. usn. 8/23/2011- změna jména kupující
Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1.

usnesení RMČ Praha 5 č. 21/817/2012 ze dne 5.6.2012 v části týkající se bytové jednotky 1301/04 takto:


Rada městské části Praha 5

souhlasí


s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 1301 Nádražní č. o. 24 a podílů na pozemku parc. č. 644 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů dle zák. č.  72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ Praha 5, č. usn. 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 2.5. 2012
datum akceptace nabídky: 16.5. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku:
738/13615
velikost bytu:2+1 73,8 m2 
kupující:  ...
celková kupní cena: 1.158.660,-Kč

ostatní části usnesení zůstávají v platnosti

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit revokaci prodeje b. j. č. 1301/04, k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0		


					
Vytisknout