Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

29. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 29/1124/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Č. p. 302 Musílkova č. o. 1 - záměr prodeje 2 půdních bytových jednotek oprávněným nájemcům

Záměr prodeje a návrh Dohody o narovnání dle Zásad prodeje bytů, schválených usnesením ZMČ 3. 4. 2012
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záměr prodeje půdní bytové jednotky č.  ... včetně podílu o velikosti 1947/17313 na spol. částech budovy č. p. 302 a pozemku parc. č. 738 (zastavěná plocha), vše k. ú. Košíře, Praha 5 na adrese Musílkova 1/302 oprávněnému nájemci bytu  ... dle Statutu... a Zásad prodeje bytů, schválených ZMČ Praha 5 č. 16/41/2012 z 3. 4. 2012 za cenu 2.295.804,- Kč

2.

dohodu o narovnání, týkající se vypořádání vložených investic oprávněným nájemcem  ... do výstavby půdní bytové jednotky č.  ... v domě č. p. 302 Musílkova č. o. 1, k. ú. Košíře

3.

záměr prodeje půdní bytové jednotky č.  ... včetně podílu o velikosti 1632/17313 na spol. částech budovy č. p. 302 a pozemku parc. č. 738 (zastavěná plocha), vše k. ú. Košíře, Praha 5 na adrese Musílkova 1/302 oprávněným nájemcům a stavebníkům bytu  ... dle Statutu... a Zásad prodeje bytů, schválených ZMČ Praha 5 č. 16/41/2012 z 3. 4. 2012 za cenu 1.938.978,- Kč

4.

dohodu o narovnání, týkající se vypořádání vložených investic oprávněnými nájemci  ... do výstavby půdní bytové jednotky č.  ... v domě č. p. 302 Musílkova č. o. 1, k. ú. Košíře

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. prostřednictvím realitní kanceláře Centra, a. s. předat oprávněným nájemcům nabídku k odkoupení b. j. 302/21, 302/22, k. ú. Košíře
Termín plnění: 31.08.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0		


					
Vytisknout