Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

29. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 29/1130/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy a změnu jména nájemce na nájemní smlouvě

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě k bytu ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 5. 2013 s účinností od 1. 6. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu, na základě žádosti ... o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a prodloužení nájemní smlouvy

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ - změna jména nájemce na nájemní smlouvě
Termín plnění: 31.08.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0		


					
Vytisknout