Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

29. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 29/1123/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Č. p. 1301 Nádražní č. o. 24 - záměr prodeje půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci

Záměr prodeje a návrh Dohody o narovnání dle Zásad prodeje bytů, schválených usnesením ZMČ 3. 4. 2012
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záměr prodeje půdní bytové jednotky č. ... včetně podílu o velikosti 3069/13615 na spol. částech budovy č. p. 1301 a pozemku parc. č. 644 (zastavěná plocha), vše k. ú. Smíchov, Praha 5 na adrese Nádražní 24/1301 oprávněnému nájemci a stavebníkovi bytu ... dle Statutu... a Zásad prodeje bytů, schválených ZMČ Praha 5 č. 16/41/2012 z 3. 4. 2012 za cenu 9.154.646,- Kč

2.

dohodu o narovnání, týkající se vypořádání vložených investic oprávněným nájemcem ... do výstavby půdní bytové jednotky č. ... v domě č. p. 1301 Nádražní č. o. 24, k. ú. Smíchov

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. prostřednictvím realitní kanceláře Centra, a. s. předat oprávněnému nájemci nabídku k odkoupení b. j. 1301/14, k. ú. Smíchov
Termín plnění: 31.08.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0		


					
Vytisknout