Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

29. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 29/1119/2012
 
Předkladatel: Dufek Jan, JUDr., pověřen výkonem funkce tajemníka ÚMČ P5

Nařízení č. 16/2012 - Uživatelská příručka řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

nařízení tajemníka č. 16/2012, jímž se zaměstnancům ÚMČ P5 stanovuje povinnost seznámit se s Uživatelskou příručkou řízení bezpečnosti informací (Uživatelská příručka ISMS) a dodržovat zásady a pravidla řízení bezpečnosti informací uvedené v příručce a v dalších vnitřních organizačních předpisech ÚMČ P5

			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout