Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1071/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 4963/1 a 2380/1 a 4963/3, k. ú. Smíchov z vlastnictví hlavního města Prahy

SVM MHMP požádalo o stanovisko k výše uvedenému záměru.
Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1.

s prodejem částí  pozemků parc. č. 4963/1 o výměře 231m2, parc.č. 2380/1 o výměře 75m2  a 4963/3 o výměře 17m2 vše v k.ú. Smíchov z vlastnictví hlavního města Prahy z důvodu záporného stanoviska ODP ÚMČ Praha 5

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat SVM MHMP o stanovisku RMČ Praha 5 k prodeji částí pozemků parc. č. 4963/1 o výměře 231m2, parc.č. 2380/1 o výměře 75m2 a 4963/3 o výměře 17m2 vše v k.ú. Smíchov
Termín plnění: 10.08.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout