Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1069/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Žádost o vyhotovení Smlouvy o právu provést dočasnou stavbu na pozemku parc.č. 1484/81, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5

Společnost Central Group a.s. požádala o vyhotovení výše uvedené smlouvy na dočasnou stavbu staveništní přípojky elektro kNN pro stavbu "Viladomy Na Farkáně I staveništní přípojka elektro"
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

Smlouvu o právu provést dočasnou stavbu na pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře pro společnost Central Group a. s. se sídlem Na Strži 65/1702

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat společnost Central Group a. s. o stanovisku RMČ Praha 5 k právu provést dočasnou stavbu na parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře a případně zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu smlouvy
Termín plnění: 28.09.2012
			Poměr hlasování: 7/0/1
Ing. J. Vejmelka se při hlasování zdržel		


					
Vytisknout