Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1070/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc. č. 939/16 a 942/118, k. ú. Hlubočepy

Projekting s.r.o. na základě plné moci od T-Systemu Czech Republic a. s. požádala o vyhotovení výše uvedené smlouvy
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o užívání pozemku parc. č. 939/16 a 942/118, k. ú. Hlubočepy pro T-Systemu Czech Republic a. s. Na Pankráci 1685/19, Praha 4, za účelem zřízení a provozování veřejné sítě elektronických komunikací

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody o užívání pozemku parc. č. 939/16 a 942/118, k. ú. Hlubočepy
Termín plnění: 28.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout