Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1066/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Revokace usnesení č. 26/1044/2012 ze dne 10. 7. 2012; výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Tréglova 780 - Dílčí oprava ZTI včetně výměny elektrických bojlerů"

Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1.

Usnesení RMČ č. 26/1044/2012 ze dne 10. 7. 2012


bod. I. 2. takto:


RMČ schvaluje


2. finanční krytí smluvního závazku z podkapitoly 0440,
§ 3111, položka 5171 (Opravy a udržování) ve výši 361.000 Kč a dofinancování přesunem z kapitoly 1009 (rozpočtová rezerva), § 6409, pol. 5901 (nespecifikované rezervy) ve výši 1.429.200 Kč na podkapitolu 0440, § 3111, pol. 5171 (Opravy a udržování)

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. provést rozpočtové opatření v souladu s bodem I.1. usnesení
Termín plnění: 26.07.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout