Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1067/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Revokace usnesení č. 16/637/2012 ze dne 2. 5. 2012

Radě MČ Praha 5 předkládám revokaci usnesení č. 16/637/2012 ze dne 2. 5. 2012 - změna jmenování na pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775
Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1.

usnesení č. 16/637/2012 bod II.1. takto:


RMČ Praha 5
jmenuje
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, na pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775, Mgr. Zuzanu Legnerovou s účinností
od 1. 8. 2012 na období 6 let do 31. 7. 2018

II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. seznámit Mgr. Zuzanu Legnerovou s usnesením Rady MČ Praha 5
Termín plnění: 31.07.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout