Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1055/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady MČ P5

Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy - Jan Písecký, nájemce sportovního areálu V Stráni 485/11, Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření podnájemní smlouvy mezi Janem Píseckým,
IČ 62607561, nájemcem sportovního areálu V Stráni 485/11, Praha 5 a společností INFORMATIC s. r. o., IČ 24828441, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 50 m2, umístěných v 2. NP budovy ve sportovním areálu V Stráni 485/11, Praha 5, k.ú. Košíře, za účelem provozování kanceláří obchodní společnosti, za měsíční nájemné 10.000 Kč bez DPH, na dobu určitou do 31. 12. 2013

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. informovat Jana Píseckého o usnesení RMČ
Termín plnění: 31.07.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout