Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1054/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Uplatnění reklamačních závad dle smlouvy o dílo na výstavbu venkovního bazénu Sportovního centra Barrandov

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

rozsah zjištěných vad a poruch stavby venkovního bazénu, Sportovního centra Barrandov, před uplynutím záruční lhůty v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

II.
Schvaluje
1.

znění reklamačního dopisu, kterým jsou vady uplatňovány u zhotovitele

III.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. zahájit reklamační řízení dle smlouvy o dílo č. 23/0/OIV/2007 ze dne 3. 5. 2007 uzavřenou se společností AP-PRAHA-INVEST s. r. o., v rozsahu seznamu zjištěných vad (viz příloha č. 3)
Termín plnění: 27.07.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout