Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1052/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Výběr dodavatele na zajištění výkonu technické správy Aquaparku Barrandov - výsledek výběru

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče Instalace Praha, spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Truhlářská 9, PSČ 110 00, IČ 458 04 371, DIČ CZ458 04 371 - na zajištění výkonu technické správy v objektu Aquaparku Barrandov, K Barrandovu 8, Praha 5 s nejnižší nabídkovou cenou 1.934.400 Kč bez DPH

2.

znění servisní smlouvy se společností Instalace Praha, spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Truhlářská 9, PSČ 110 00, IČ 458 04 371, DIČ CZ458 04 371

3.

udělení výslovného pokynu společnosti AquaDream a. s. k uzavření servisní smlouvy, ve znění dle přílohy k tomuto materiálu, se společností Instalace Praha, spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Truhlářská 9, PSČ 110 00, IČ 458 04 371,
DIČ CZ458 04 371

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. realizovat všechny body tohoto usnesení ve vztahu ke společnosti AquaDream a. s.
Termín plnění: 31.07.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout