Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1056/2012
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., členka rady MČ P5

Poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty u splátkových dohod uzavíraných formou notářského zápisu

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

pozastavit počítání poplatků z prodlení/úroků z prodlení/smluvní pokuty z částky, která bude předmětem splátkové dohody uzavřené formou notářského zápisu ke dni uhrazení zálohy notáři žadatelem o splátkovou dohodu(dlužníkem) příp. ke dni podání žádosti o splátkovou dohodu na ÚMČ Praha 5 (v případě, že notářský zápis bude hradit MČ Praha 5) za předpokladu uzavření notářského zápisu bez zbytečného odkladu (tj. termínu stanoveného RMČ příp. ZMČ v konkrétním případu)

II.
Souhlasí
1.

se ztrátou výhody splátek v případě neuzavření notářského zápisu vinou dlužníka v termínu určeném usnesením RMČ příp. ZMČ, dluh se tak stává celý splatným

			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout