Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1060/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o pronájem obecního bytu na základě soudního rozhodnutí

Předkládám k projednání 2 žádosti o pronájem obecního bytu na základě soudního rozhodnutí
Rada městské části Praha 5
I.
Zamítá
1.

žádost ... , o zařazení do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu na základě soudního rozhodnutí s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

II.
Schvaluje
1.

zařazení ... , do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu (na základě soudního rozhodnutí) bez příslibu termínu řešení

III.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 17.08.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout