27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1061/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o vyjmutí sklepa z nájemní smlouvy k bytu

Předkládám k projednání žádost o vyjmutí sklepa z nájemní smlouvy k bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Zamítá
1.

žádost Ing. ... Praha 5, k. ú. Smíchov, o vyjmutí sklepa z nájemní smlouvy k bytu 4+1 na uvedené adrese s tím, že sklepní prostor je součástí nájemní smlouvy, kterou paní ... s MČ Praha 5 uzavřela

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatelku o usnesení RMČ
Termín plnění: 17.08.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0