Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1058/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o souhlas s podnájmem bytu

Předkládám k projednání žádost o souhlas s podnájmem bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

žádost ... o vydání souhlasu s podnájmem části bytu 5+1 na adrese ... (syn) na dobu určitou 1 rok
od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2013

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 17.08.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. P. Lachnit
		


					
Vytisknout