Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1062/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící

Předkládám k projednání 4 žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese ... (manžel) a ... (vnuk), na základě žádosti  ... o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

2.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... (syn), na základě žádosti ... o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

3.

uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese S ... . (dcera), na základě žádosti ... o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

4.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese ... ... na základě žádosti ... o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat jednotlivé žadatelky o usnesení RMČ
Termín plnění: 17.08.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout