Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1063/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o přechod nájmu bytu projednané na zasedání BK dne 28. 6. 2012

Předkládám k projednání 2 žádosti o přechod nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

že byly splněny podmínky § 706 obč. zák. a nájem bytu ... , přešel z ... bytem na uvedené adrese, s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky

2.

že byly splněny podmínky § 706 obč. zák. a nájem bytu 1+1 na adrese ... , přešel z ... , bytem na uvedené adrese, s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 17.08.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout