Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1057/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 4 žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytům
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2011 za smluvní nájemné ve výši 150 Kč/m2/měs. za podmínky uhrazení veškerých nedoplatků na nájemném  a službách spojených s užíváním bytu vč. poplatků a úroků z prodlení do 31. 7. 2012 (vč. bytu předchozího - tzn. před směnou bytů)

2.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese
... bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 14. 10. 2015  s účinností od 15. 10. 2012 za podmínky hrazení smluvního nájemného ve výši 5.520 Kč/měs.

3.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese
... bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 9. 2013 s účinností od 1. 10. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

4.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+kk na adrese
... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 6. 2013 s účinností od 1. 1. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat jednotlivé žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 30.07.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout