Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1059/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 2 žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+kk na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2012 s účinností od 1. 9. 2011 za nájemné dle platného cenového předpisu

II.
Zamítá
1.

žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 3+1 na adrese ... bytem na uvedené adrese z důvodu dluhů na nájemném a službách spojených s užíváním bytu

III.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat uvedené žadatelky o usnesení RMČ
Termín plnění: 17.08.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout